Start werkzaamheden van Vijfhuizen naar Waarderpolder

Delen via:   
02 / 11 / 2016

Onderdeel van de aanleg van de nieuwe 380 kV-verbinding is het vervangen van delen van het bestaande 150 kV hoogspanningsnet. Aannemers Reddyn en BAM starten binnenkort met de aanleg van een nieuwe ondergrondse 150 kV hoogspannings-kabelverbinding van hoogspanningsstation Vijfhuizen naar hoogspanningsstation Waarderpolder. Binnenkort richten zij rond het kabeltracé een aantal werkterreinen in.

Planning

De aanleg van de nieuwe ondergrondse kabelverbinding start begin november 2016 en is naar verwachting midden 2017 voltooid. Op verschillende locaties zullen boringen worden uitgevoerd en op sommige plekken graven wij sleuven waarin de kabels komen te liggen. Begin november 2016 worden de eerste werkwegen en bouwterreinen gefaseerd aangelegd. Zodra deze gereed zijn, zullen vervolgens de boor- en graafwerkzaamheden starten. Wij zullen u tussentijds op de hoogte houden van belangrijke werkzaamheden bij u in de buurt.

Veiligheid

Om de veiligheid van de omgeving en de weggebruikers te garanderen, zijn er in nauw overleg met de gemeente verkeersplannen gemaakt. In- en uitritten van bouwterreinen worden altijd met bebording aangegeven. De bouwterreinen in de openbare ruimte worden afgezet met bouwhekken. Daarnaast zullen er verkeersregelaars worden ingezet als de verkeerssituatie daarom vraagt.

U vindt meer informatie in de bijgesloten bewonersbrief.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.