Start werkzaamheden zuidelijk deel gemeente Haarlemmermeer

Delen via:   
09 / 06 / 2017


In de gemeente Haarlemmermeer is TenneT sinds het voorjaar van 2016 vanaf Vijfhuizen richting Nieuw Vennep druk aan de slag met de realisatie van de nieuwe 380kV- hoogspanningsverbinding en het (deels) ondergronds aanleggen van de bestaande 150kV-hoogspanningsverbinding.

De komende periode starten we ook met de aanleg van werkwegen en werkterreinen in het  zuidelijk deel van Haarlemmermeer langs de zuidzijde van de Leimuiderweg (N207) tot aan de Ringvaart (masten 163 -180). Dit is iets later dan gepland vanwege het afronden van aanvullende grondonderzoeken naar de mogelijke aanwezigheid van bodemziekten. De afzetlinten en markeringen zijn al wel enige tijd zichtbaar langs de N207. In dit gebied realiseren we de nieuwe bovengrondse 380kV-verbinding.
Na het aanleggen van de werkwegen maken we de funderingen waar de Wintrackmasten op geplaatst worden. Vervolgens monteren we de geleiders (stroomdraden) waarna de werkwegen en terreinen opgeruimd worden en de grond weer in oude staat wordt teruggebracht. De werkzaamheden kunnen mogelijk hinder en overlast geven. We proberen deze zoveel mogelijk te beperken. Zo worden voor de transporten de verschillende aanrijroutes vanaf de snelweg en provinciale wegen naar de werkterreinen zo kort mogelijk te houden. Bij de realisatie van de fundamenten wordt enkele dagen per mastlocatie geheid en worden damwanden 'ingetrild'. Dit gaat gepaard met geluid wat in de omgeving te horen zal zijn.

Vragen?
Voor vragen en meer informatie kunt u ons bereiken per telefoon (026 373 3239) of per email (info@randstad380kv.nl ). Op  Facebook www.facebook.com/RandstadNoordring vindt u ook actuele informatie over het project.

 

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.