TenneT start werkzaamheden Haarlemmermeer

Delen via:   
13 / 07 / 2016

Start aanleg 380 kV verbinding in Haarlemmermeer

Deze zomer starten in de gemeente Haarlemmermeer de werkzaamheden voor Randstad 380 kV Noordring.

Vanaf half augustus vinden diverse werkzaamheden plaats:

  • De aanleg van een tijdelijke hoogspanningsverbinding.
    Deze zorgt ervoor dat tijdens de bouw van de nieuwe verbinding de elektriciteitsvoorziening verzekerd is en er veilig gewerkt kan worden.  De tijdelijke verbinding wordt ten noordoosten van Park Vijfhuizen gerealiseerd. Deze kruist de Drie Merenweg.
  • De aanleg van de nieuwe 380 kV-verbinding.
    De werkzaamheden bestaan de komende periode uit de aanleg van een bovengrondse hoogspanningslijn tussen Park Vijfhuizen en Park Groene Weelde. Tussen hoogspanningsstation Vijfhuizen en Park Vijfhuizen wordt een ondergrondse kabelverbinding aangelegd. Dat is ook aan de orde in het gebied Boseilanden. Ook worden er opstijgpunten gebouwd. Deze vormen de verbinding tussen de bovengrondse en ondergrondse delen.

Op een later moment starten de werkzaamheden elders in de Haarlemmermeer, waaronder de werkzaamheden in de wijk Floriande. Die beginnen in het eerste kwartaal 2017.

Vooruitlopend op de werkzaamheden die half augustus beginnen, hebben er al enkele voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden, zoals de kap van enkele bomen.

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.