Tijdelijke afsluiting fiets-, ruiter en voetpad bij Zijkanaal B/Genieweg in Spaarndam/Velsen-Zuid

Delen via:   
11 / 02 / 2016

TenneT TSO B.V. is bezig met de aanleg van de nieuwe Randstad 380 kV verbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk. 

Om het hoogspanningsnet in bedrijf te houden gedurende de werkzaamheden aan de 380 kV-verbinding is er een tijdelijke 150 kV hoogspanningsverbinding nodig. De komende drie weken worden de geleiders (stroomdraden) in deze tijdelijke masten getrokken.. Om de veiligheid van recreanten en voorbijgangers te borgen wordt het fiets, ruiter en voetpad aan de oostkant van Zijkanaal B, langs de Genieweg en aan de andere kant van het kanaal tijdelijk afgesloten. 

Op onderstaand kaartje kunt u zien waar dit precies geldt en welke wegen als omleiding zijn ingesteld. Voor vragen of opmerkingen kunt u bericht sturen naar: info@randstad380kv.nl. Of bellen met 026-373 3239

Legenda kaartje

  • Rood/wit gemarkeerd blokje: afgesloten voet, fiets en ruiterpad
  • Gele lijn: omleidingsroute
  • Rode lijn: nieuwe 380kV verbinding
  • Blauwe lijn: tijdelijke 150kV verbinding
  • Wit gearceerd met kruisjes: te verwijderen bestaande 150kV verbinding
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.