Tijdelijke toename bouwverkeer Spieringweg

Delen via:   
15 / 05 / 2018

TenneT werkt sinds 2014 aan de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk en het deels aanpassen van de bestaande 150 kV verbindingen in het gebied. Onderdeel van dit project is aanleggen van de ondergrondse 380 kV en 150 kV verbindingen in het gebied Boseilanden. 

Boseilanden bijna weer open
De werkzaamheden verlopen volgens planning: alle ondergrondse hoogspanningskabels zijn aangelegd. Momenteel worden de gronden weer hersteld en afgewerkt. Het laatste gebeurt in overleg met de beheerder van het gebied Recreatieschap Spaarnwoude. Tot slot wordt alles opgeruimd en zijn de openbare gebieden in de Boseilanden naar verwachting vanaf begin juli weer voor iedereen toegankelijk. Dat geldt dus ook voor de voet- en fietspaden, waaronder de verbinding tussen Zwaanshoek en Hoofddorp via de Duinpadbrug.

Tijdelijke toename bouwverkeer
Voor het herstellen en afwerken van de gronden voert aannemer Volkerinfra R380 (VIR) de komende weken een groot aantal grondtransporten uit. Dit betekent dat er vanaf medio mei tot medio juni tijdelijk meer bouwverkeer over de Spieringweg zal rijden. De transporten vinden plaats van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 en 18.00 uur. De transporten verlopen via de Spieringweg tussen de bouwlocaties bij mast 199 en het grote werkterrein in de Boseilanden en via de Driemerenweg, Bennebroekerweg naar de Spieringweg en weer terug (zie bijgevoegd kaartje). Het aantal vrachttransporten via de Spieringweg varieert gemiddeld genomen in totaal van 6 tot 8 vrachtauto's per uur (dus 3 tot 4 heen en vervolgens weer terug).

Verkeersmaatregelen en LED attentie opstelling
Alle transporten maken gebruik van de bouwweg aan de Spieringweg tussen nummer 1006 en 1014. Bij de uitrit van de bouwweg staan sinds al geruime tijd verkeers- en waarschuwingsborden, zowel voor de vrachtwagenchauffeurs als voor andere weggebruikers, waaronder fietsers.

Vanwege de tijdelijke toename van het bouwverkeer bij met name deze bouwinrit heeft VIR een extra maatregel getroffen door het plaatsen van een zogenaamde LED attentie opstelling. Bouwverkeer dat vanuit het bouwterrein richting de Spieringweg rijdt, wordt met een knipperende LED lamp gewaarschuwd als er nabij de uitrit fietsers en gemotoriseerd verkeer rijden. De verlichting is bedoeld als extra waarschuwingssignaal voor het uitrijdend bouwverkeer. 

Vragen
U kunt ons bereiken per telefoon (026 373 3239) of per email (info@randstad380kv.nl). 
 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.