Tracé hoogspanningsverbinding Randstad vastgesteld

Delen via:   
31 / 10 / 2011

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu hebben 28 oktober 2011 het definitieve tracé voor de hoogspanningsverbinding Randstad 380kV vastgesteld.

Het tracé houdt zo veel mogelijk rekening met alle bewoners en de ruimtelijke ontwikkeling van het hele gebied.

Garanderen elektriciteitsvoorziening

De nieuwe hoogspanningsverbinding is nodig om de elektriciteitsvoorziening in de Randstad ook in de toekomst te garanderen. De bestaande verbindingen kunnen het groeiende stroomverbruik op den duur niet aan.
Dit deden de ministers na bestuurlijk overleg met de gemeenten Kaag en Braassem en Haarlemmermeer, de provincies Noord- en Zuid-Holland en de luchthaven Schiphol. De afgelopen maanden is met de diverse partijen in het gebied veelvuldig overleg geweest over de tracé-opties.

Deels ondergronds

De hoogspanningsverbinding zal deels ondergronds worden aangelegd: 3 kilometer langs de Polderbaan bij Schiphol, 3,5 kilometer langs de wijk Floriande in Hoofddorp, en ruim 2 kilometer bij de kruising bij Rijpwetering. Vanwege technische beperkingen kan er maximaal 20 kilometer van de totale nieuwe hoogspanningsverbinding in de Randstad ondergronds worden aangelegd. Dat gebeurt op de plaatsen waar de grootste knelpunten zijn.
De 150 kV verbinding die door het gebied loopt, wordt op die plaatsen waar de 380kV ondergronds wordt gelegd, ook ondergronds gebracht. Ook ter hoogte van Lisserbroek wordt de 150 kV hoogspanningsverbinding ondergronds aangelegd.

Informatieavonden

Voor het einde van het jaar komen zowel in de gemeente Haarlemmermeer als in Kaag en Braassem informatieavonden voor bewoners. Het tracé wordt daarna vastgelegd in een inpassingsplan, waarover burgers en bedrijven hun mening kunnen geven.
(bron: Ministerie van EL&I)

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.