Uitnodiging inloopavond verwijderen ondergrondse 150 kV-kabel Velsen-Noord en -Zuid

Delen via:   
06 / 03 / 2019

Begin april 2019 start aannemer A. Hak met het verwijderen van een ondergrondse hoogspanningskabel in Velsen-Noord en Velsen-Zuid. Zie onderstaand kaartje voor het traject. De kabel moet worden verwijderd om eventuele olielekkage in de toekomst te voorkomen. Om deze kabel te kunnen verwijderen, zullen er bomen gekapt worden.

TenneT organiseert in maart twee inloopavonden:

  • 18 maart in Centrum Wakan, Grote Hout- of Koningsweg 39
  • 26 maart in de Engelmunduskerk, Kerkplein 1
    Beide avonden bent u tussen 19:00 en 21:00 uur van harte welkom voor een toelichting op de voorgenomen werkzaamheden en om uw vragen te stellen.

Wat gaat er gebeuren?
Onderdeel van dit project is het verwijderen van de ondergrondse 150 kV-hoogspanningskabel tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid. Dit wordt gedaan om toekomstige olielekkage uit de kabel te voorkomen. Er is daarnaast een afspraak met de gemeente Velsen om kabels die niet langer gebruikt worden uit de grond te halen om te voorkomen dat er op een bepaald moment geen ruimte meer is voor nieuwe kabels en leidingen.

Wat gaat u daarvan merken?
Voor het verwijderen van de ondergrondse kabel in Velsen moet ruimte worden gemaakt. De eerste activiteiten bestaan uit het kappen en snoeien van bomen en struiken in het gebied waar de oude kabelverbinding ligt. Deze bomen en struiken zijn de afgelopen jaren op en rondom de verbinding gegroeid. Deze moeten worden weggehaald om de kabel op een veilige manier uit de grond te kunnen halen. Op onderstaand kaartje kunt u zien waar de bomen en struiken weggaan. Op sommige plekken worden houtrillen gemaakt en blijven omgevallen bomen liggen. Dit is voor de kleine marterachtigen en vogels.

Meedenken inrichten groen
Misschien is het u opgevallen dat afgelopen maand de te rooien bomen langs het tracé gemarkeerd zijn (zie kaartje onderaan dit nieuwsbericht voor het tracé). Vanaf 11 maart worden de bomen gerooid op basis van de bij de gemeente Velsen ingediende kapmelding. TenneT heeft hierover met de gemeente Velsen afspraken gemaakt. Nadat de kabel verwijderd is, gaat gemeente Velsen in samenspraak met u kijken hoe deze gebieden duurzaam kunnen worden ingericht. Hier ontvangt u later een uitnodiging voor. U kunt uw vragen hierover uiteraard stellen op de inloopavond.

Informatie
Zodra er in uw directe omgeving gewerkt wordt, informeert de aannemer u over de specifieke werkzaamheden, de tijdelijke verkeersmaatregelen en de planning.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.