Uitstel werkzaamheden Ghoybos

Delen via:   
20 / 02 / 2015

In een eerder nieuwsbericht is aangegeven dat de werkzaamheden in het gebied rondom het  Ghoybos in februari 2015 starten. Bij een groot infrastructureel project, waarvan de werkzaamheden in het Ghoybos deel van uitmaken, zijn wijzingen in de planning helaas niet altijd te voorkomen. Dit is ook hier het geval.

De kap-, en snoeiwerkzaamheden van bomen in een gedeelte van het Ghoybos, welke zouden starten in februari en de werkzaamheden voor de aanleg van de tijdelijke en nieuwe 150 kV verbinding met de geplande startdatum in juli van dit jaar, zijn uitgesteld door TenneT. Het in oogschouw nemen van het aankomend broedseizoen en een juiste afronding met betrokken partijen hebben een rol gespeeld in het nemen van dit besluit.

Wat betekent dit voor u?

Door het uitstel van de werkzaamheden zullen er bijvoorbeeld dit voorjaar geen verkeersmaatregelen zijn zoals eerder aangeven in de brief van 12 januari j.l. Dit geldt ook voor eventuele geluidsoverlast door snoei-, en kapwerkzaamheden. Wanneer deze werkzaamheden wel worden uitgevoerd is nu nog niet bekend, dit hangt ook samen met de andere werkzaamheden in het hele traject tussen Beverwijk en Bleiswijk. Wanneer hier meer over bekend is, zullen wij u hier in ieder geval tijdig over informeren.

Vragen

Als u nog vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u altijd contact opnemen met TenneT via het emailadres: info@randstad380kv.nl, of u kunt bellen met telefoonnummer 026-373 3239.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.