Update werkzaamheden Boseilanden, Floriande en IJtochtzone

Delen via:   
12 / 01 / 2018

TenneT is in Haarlemmermeer in het gebied Boseilanden en Floriande al een tijd bezig met de aanleg van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding en het deels aanpassen van de bestaande 150 kV verbindingen in het gebied. Onderdeel van dit project is het afbreken van de bestaande 150kV hoogspanningsverbinding tussen Vijfhuizen en Sassenheim, inclusief de tijdelijke omleidingen van deze verbinding. Hoe staat het er nu voor?

Boseilanden
Aannemer Volkerinfra R380 is al geruime tijd aan de slag met de ondergrondse aanleg van de 380kV en 150 kV verbindingen. De werkzaamheden verlopen volgens planning en worden in de loop van het eerste kwartaal van 2018 afgerond. Daarna worden de gronden weer hersteld en afgewerkt. Het laatste gebeurt in nauw overleg met de beheerder van het gebied Recreatieschap Spaarnwoude. Tot slot wordt alles opgeruimd en is het gebied naar verwachting aankomende zomer weer vrij toegankelijk. Omwille van de veiligheid is het helaas niet verantwoord om de fiets- en voetpaden eerder open te stellen.

Floriande
In de wijk liggen de 150 kV kabels in de grond en is een groot deel van de gronden al hersteld. Na de winter zal dit nog verder worden afgewerkt. Ook zijn de tijdelijk verwijderde speeltoestellen bij het Altenapad inmiddels weer teruggeplaatst door de gemeente. De bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding moet nog worden afgebroken. Deze is nu nog in bedrijf om de leveringszekerheid van elektriciteit te verzorgen. Oorspronkelijk zou dit deel al eerder afgebroken worden maar om meerdere redenen is dit helaas vertraagd. Het deel vanaf het hoogspanningsstation (mast 64) in de wijk in zuidelijke richting gaat in de loop van het voorjaar uit bedrijf. Dan kan het afbreken en opruimen gaan beginnen. Het deel in noordelijke richting is nog langer nodig en zal pas vanaf voorjaar 2019 uit bedrijf gaan.

Het verwijderen van de bestaande masten en aanleggen van de werkterreinen is veel minder ingrijpend dan de werkzaamheden van de afgelopen tijd.

IJtochtzone ten zuiden van de Bennebroekerweg
Ter voorbereiding op de werkzaamheden langs de IJtochtzone zijn in september snoei- en kap werkzaamheden uitgevoerd. De bestaande masten die hier nu staan gaan weg en hiervoor in de plaats komen de nieuwe wintrackmasten. Helaas is de oorspronkelijke planning niet haalbaar omdat de bestaande verbinding nog wat langer in bedrijf moet blijven. Het deel langs de IJtochtzone gaat in de loop van het voorjaar uit bedrijf. Dan kan het afbreken van de masten beginnen. Als de nieuwe masten staan wordt het gebied opnieuw ingericht. Staatsbosbeheer is de beheerder van het gebied en gaat het na de werkzaamheden weer landschappelijk inrichten zodat er weer een mooi stukje natuur voor terugkomt. Meer informatie over het landschapsplan kunt u lezen op www.randstad380kv.nl (onder natuur).

 

 

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.