Veel 'groene' ideeën tijdens avond landschapsplan Nieuwe Wetering

Delen via:   
26 / 01 / 2018

Het was woensdagavond 24 januari druk in restaurant ‘Tussen Kaag & Braassem’ in Nieuwe Wetering. Ruim 40 bewoners kwamen langs om mee te denken over 'groene' landschapsmaatregelen voor het dorp Nieuwe Wetering en directe omgeving, met als doel de invloed van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding iets te verzachten. Ondanks het feit dat het merendeel van de aanwezigen niet blij is met de komst van de hoogspanningsverbinding werd het een constructieve avond waarbij veel ideeën werden geopperd.

Landschapsplan
We zijn ons bewust van het feit dat de nieuwe hoogspanningsverbinding het open gebied ten westen van Nieuwe Wetering aantast. Juist daarom is dit gebied in 2012 in het landschapsplan opgenomen. Maar wat er voor Nieuwe Wetering in staat, is destijds nogal algemeen opgeschreven. Daarom kijken we opnieuw, samen met bewoners, om tot concrete en uitvoerbare, 'groene' maatregelen te komen. Belangrijk is dat de maatregelen passen bij de uitstraling van het dorp én dat inwoners en andere betrokkenen, zoals agrariërs, er tevreden mee zijn.

Creatieve ideeën
Tijdens de avond gingen de aanwezigen in drie groepen uiteen om aan de hand van een kaart van het dorp en directe omgeving hun ideeën te opperen. Het uitgangspunt was niet te denken in beperkingen maar in kansen. En dat leverde veel ideeën op. Opvallend was dat er veel overeenkomsten zaten tussen de ideeën van de aanwezige bewoners en de plek waar ze uitgevoerd zouden kunnen worden. Zo werden onder andere de entree aan de zuidkant van het dorp en de zone tussen het dorp en de HSL meerdere malen genoemd als mogelijke plaatsen om extra groen aan te planten. Naast groenmaatregelen werden er bijvoorbeeld ook voorstellen, zoals de aanleg van een wandelroute om van de omgeving en natuur te kunnen genieten.

Aan het eind van de avond is een werkgroep geformeerd om de ideeën in de komende maanden verder uit te werken. Wordt vervolgd.

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.