Vervangen vogelflappen hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring

Delen via:   
15 / 08 / 2020

Na een bouwperiode van ruim vijf jaar is in september 2019 de nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring in gebruik genomen. In het bovengrondse deel van het traject zijn in de bliksemdraad vogelbeschermingsmiddelen aangebracht. Deze bestaan uit zogenoemde varkenskrullen en op bepaalde trajecten waar nachtvliegers (vogels die vooral 's nachts vliegen) actief zijn, uit zogenoemde vogelflappen. Deze laatste blijken een fabricagefout te bevatten, wat op termijn mogelijk een onveilige situatie en beschadigingen aan de geleiders (stroomdraden) kan opleveren. TenneT kiest ervoor de betreffende vogelflappen zo spoedig mogelijk te vervangen. Dit zijn de vogelflappen die hangen tussen de wintrackmastlocaties in Hazerswoude-Dorp en Koudekerk aan den Rijn. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden.

Werkzaamheden
In de gemeente Alphen aan den Rijn vervangt TenneT de vogelflappen tussen de wintrackmastlocaties: 141-123 (zie onderstaand kaartje) in Koudekerk aan de Rijn en Hazerswoude-Dorp.
De werkzaamheden worden uitgevoerd met een helikopter. Hiermee is de impact op de omgeving en de bedrijfsvoering van de betreffende grondeigenaren stukken kleiner. Het levert een tijdwinst op van bijna twee maanden omdat met deze werkwijze het aanleggen en opruimen van werkwegen en –terreinen en het herstel van de gronden naderhand niet nodig is. Het gerenommeerde Franse bedrijf RTE voert voor TenneT de werkzaamheden uit. Het geluid van de helikopter valt binnen de geldende geluidsnorm, echter wij realiseren ons dat het voor u als omwonenden zeker te horen zal zijn.

Planning
De werkzaamheden starten maandag 17 augustus en duren tot en met zaterdag 22 augustus. De werktijden zijn tussen 07:00 uur en zonsondergang. Op zaterdag vervangt de aannemer de vogelflappen tussen de wintrackmastlocaties boven de N11 en de spoorlijn. Houdt voor de laatste planning deze pagina in de gaten.

Vragen
Wij vertrouwen erop u met deze informatie voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit bericht, dan horen wij dit uiteraard graag. U kunt ons ook bereiken per telefoon van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur via 0800 - 83 66 388 (gratis) of per e-mail (info@randstad380kv.nl).

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.