Vervangen vogelflappen tussen Hazerswoude-Dorp en Koudekerk aan den Rijn

Delen via:   
16 / 03 / 2020

Na een bouwperiode van ruim vijf jaar is in september 2019 de nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring in gebruik genomen. In het bovengrondse deel van het traject zijn in de bliksemdraad vogelbeschermingsmiddelen aangebracht. Deze bestaan uit varkenskrullen en op bepaalde trajecten waar nachtvliegers (vogels die vooral 's nachts vliegen) actief zijn, uit zogenoemde vogelflappen. Deze laatste blijken een fabricagefout te bevatten, wat op termijn mogelijk een onveilige situatie en beschadigingen aan de geleiders (stroomdraden) kan opleveren. TenneT kiest ervoor de betreffende vogelflappen zo spoedig mogelijk te vervangen. Dit zijn de vogelflappen die hangen tussen de wintrackmastlocaties in Hazerswoude-Dorp en Koudekerk aan den Rijn.

Werkzaamheden
In de gemeente Alphen aan den Rijn vervangt TenneT de vogelflappen tussen de wintrackmastlocaties 141-123 (zie kaartje onderaan dit bericht) in Koudekerk aan de Rijn en Hazerswoude-Dorp.
De werkzaamheden worden uitgevoerd met een helikopter. Hiermee is de impact op de omgeving en de bedrijfsvoering van de betreffende grondeigenaren stukken kleiner. Het levert een tijdwinst op van bijna twee maanden; met deze werkwijze is het aanleggen en opruimen van werkwegen en –terreinen en het herstel van de gronden naderhand niet nodig. Het gerenommeerde Franse bedrijf RTE voert voor TenneT de werkzaamheden uit. Het geluid van de helikopter valt binnen de geldende geluidsnorm, wij realiseren ons echter dat het voor omwonenden zeker te horen zal zijn. 

Planning
Om de energievoorziening niet te onderbreken, worden de werkzaamheden in twee fases uitgevoerd, de eerste start eind maart en de tweede zal voor de zomervakantie worden ingepland.
De werkzaamheden van de eerste fase starten woensdag 25 maart en duren tot en met zaterdag 28 maart. Op zaterdag vervangt de aannemer de vogelflappen tussen de wintrackmastlocaties boven de N11. Mocht, door onvoorziene omstandigheden (o.a. slecht weer)  het werk niet veilig uitgevoerd kunnen worden, dan schuiven de werkzaamheden één week op naar 1 tot en met 4 april. De werktijden zijn tussen 07.00 uur en zonsondergang. Informatie over de laatste planning vindt u op de projectwebsite www.randstad380kV-noordring.nl.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.