Vervolg werkzaamheden gemeente Haarlemmerliede

Delen via:   
13 / 04 / 2015

TenneT is inmiddels ook aan de andere kant van de A9 gestart met werkzaamheden in Haarlemmerliede. Op de kaartjes kunt u zien welke transportwegen en werkwegen gebruikt worden door de aannemer.

Voor aanvang van de werkzaamheden hebben rooi- en snoeiwerkzaamheden plaatsgevonden. Hiervan is melding gemaakt zoals bepaald is in de Boswet. Vervolgens zijn werkafspraken gemaakt met het recreatieschap Spaarnwoude over de totale werkzaamheden. Uiteraard zijn voorzieningen getroffen om eventuele nesten en vogels niet te storen.

Werkzaamheden aanleg funderingen mastlocaties

De eerste activiteiten bestaan uit het aanleggen van werkwegen en werkterreinen, in de buurt van de Spaarndammerdijk, de Ringweg, Inlaagpolder en de Groeneweg in Haarlemmerliede. In deze periode kunt u meer transport- en werkverkeer verwachten dan normaal in de omgeving. Het transport en vervoer gebeurt middels vrachtwagens en bestuurbare grote kruiwagens op rupsen. Het werk bestaat de eerste periode uit het aanleggen van de funderingen voor de mastlocaties op dit gedeelte van het tracé. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Heijmans. Volker Wessels Telecom plaatst daarna de masten.

Mast 21 tot Mast 25

Het transport van het werkverkeer zal gebruik maken voor Mast 21 tot Mast 25 van de openbare weg via de Zijkanaal C Weg, de Hornweg en de Inlaagpolder.
De openbare wegen die gebruikt worden voor de bereikbaarheid van Mast 26 zijn de Zijkanaal C Weg, de Hornweg, de Inlaagpolder, de tunnels onder de A9 en de Spaarndammerdijk.

Mast 27 tot Mast 29

Het transport van het werkverkeer zal voor Mast 27 – Mast 29 gebruik maken van de Zijkanaal C Weg, de Hornweg, de Inlaagpolder, de tunnels onder de A9 en de Spaarndammerdijk.
Wij streven ernaar om de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken.

Kaartjes:

Rood: nieuwe 380kV verbinding
Wit: te verwijderen 150kV verbinding
Groen: openbare transportroutes
Bruin: werkterreinen en werkwegen

Heiwerkzaamheden

Aansluitend starten de heiwerkzaamheden die enige geluidsoverlast kunnen geven voor u als omwonende. Op de mastlocatie komt een heistelling te staan, die de betonnen palen de grond in slaat. Het heiproces zal gemiddeld 2 weken duren per mastlocatie. Na het heien van de palen wordt de bouwput gegraven.

De fundering

Vervolgens wordt het beton gestort waarmee het fundament gerealiseerd wordt. Het beton moet dan nog een maand uitharden. Van deze werkzaamheden zult u waarschijnlijk weinig tot geen overlast ondervinden. TenneT verwacht per mastlocatie 7 tot 9 weken nodig te hebben voor de bouw van het fundament.

Plaatsen van de Wintrack mast

De nieuwe masten zullen gefaseerd op de fundamenten worden geplaatst.
De mastonderdelen worden met speciaal transport aangevoerd waarna de delen met twee hijskranen op het fundament worden geplaatst en vastgezet. Het plaatsen van een mast neemt ongeveer 1 à 2 dagen in beslag en zal weinig overlast geven.

Planning*

Naar nu te verwachten ziet de lange termijn planning er als volgt uit:

  • Het realiseren van de funderingen is medio januari 2016 gereed.
  • Het plaatsen van de masten in dit gebied is medio februari 2016 gereed
  • De tijdelijke verbinding blijft staan tot het tweede kwartaal 2017
  • De nieuwe verbinding gaat het tweede kwartaal van 2017 in bedrijf.
  • De bestaande 150kV verbinding wordt verwijderd na de ingebruikneming van de nieuwe hoogspanningsverbinding in het tweede kwartaal van 2017.

* Aan de planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Vragen?

Wij hopen u met bovenstaande informatie voldoende geïnformeerd te hebben. Als u vragen of opmerkingen heeft dan horen wij dit uiteraard graag. U kunt ons bereiken per telefoon (026 373 3239) of per email (info@randstad380kv.nl) Meer informatie over het project is ook te vinden op www.randstad380kv.nl. Hier vindt u de actuele informatie over de planning en de werkzaamheden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.