Verwijderen tijdelijke brug Vierheemskinderenweg Hazerswoude-Dorp

Delen via:   
02 / 12 / 2019

In de week van 2 december vinden in Hazerswoude-Dorp werkzaamheden plaats om de tijdelijke brug in de Vierheemskinderenweg te verwijderen. Deze noodbrug is niet meer nodig, nu de werkzaamheden aan de nieuwe hoogspanningsmasten van de Randstad 380 kV Noordring klaar zijn.

Omleiding
Vanaf dinsdag 3 december tot en met vrijdag 6 december (met een mogelijke uitloop naar zaterdag 7 december) wordt gewerkt aan de demontage van de brug. Voor zover mogelijk, worden de werkzaamheden vanaf de brug zelf uitgevoerd.
Fietsers en auto's worden gedurende de werkzaamheden omgeleid via het naast de weg gelegen pad. Hiervoor worden verkeersregelaars ingezet.
De aan de Vierheemskinderenweg wonende agrariërs zijn persoonlijk geïnformeerd over de bereikbaarheid voor melkwagens en voerleveranciers.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.