(Voorbereidende) werkzaamheden afbreken masten Floriande van start.

Delen via:   
08 / 03 / 2018

TenneT werkt sinds 2014 aan de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk en het deels aanpassen van de bestaande 150 kV verbindingen in het gebied. Onderdeel van dit project is het afbreken van de bestaande, bovengrondse 150kV hoogspanningsverbinding die loopt tussen het hoogspanningsstation Vijfhuizen en Lisserbroek. Dit is de verbinding die nu ook nog door de wijk Floriande loopt.
Het deel vanaf het hoogspanningsstation (mast 64 op bijgevoegd kaartje) in de wijk Floriande in zuidelijke richting gaat eind maart a.s. uit bedrijf. Daarna begint de aannemer met het afbreken en opruimen. Het deel in noordelijke richting is nog langer nodig om de leveringszekerheid van elektriciteit in deze regio te waarborgen en zal pas vanaf voorjaar 2019 uit bedrijf gaan en daarna worden afgebroken.

 

Aannemer Volkerinfra R380 is inmiddels gestart met de eerste voorbereidingen. Op sommige plekken plaatst de aannemer bamboestokken met plastic kettingen in en bij de werkzone. Hiermee wordt voorkomen dat hier vogels gaan broeden. Zo verstoren we de natuur niet met onze werkzaamheden.  De bamboestokken met plastic kettingen geven voor omwonenden geen overlast.

In de week van 19 maart wordt een begin gemaakt met de aanleg van de werkweg naar mast 64. Het Leenderbospad bij mast 64 wordt dan tijdelijk afgesloten (rood op het kaartje) en er wordt een omleiding (geel op het kaartje) ingesteld. De dwarsverbinding blijft wel open.  De aannemer is bezig met de detailplanning voor het verwijderen van de hoogspanningsdraden en de masten. Over de planning, wat de werkzaamheden inhouden en hinder volgt binnenkort meer informatie.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.