Voorbereidingen verwijderen ondergrondse 150 kV kabel Velsen

Delen via:   
17 / 01 / 2019

Verwijderen ondergrondse 150 kV kabel Velsen Noord-Zuid
TenneT werkt sinds 2014 aan de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk en het deels aanpassen van de bestaande 150 kV verbindingen in het gebied. Onderdeel van dit project is het verwijderen van de bestaande ondergrondse 150kV hoogspanningsverbinding tussen Velsen Noord en Zuid en het afbreken van de bovengrondse verbinding tussen Velsen en Vijfhuizen, inclusief de twee tijdelijke omleidingen van deze verbinding. Afgelopen najaar is in Velsen gestart met het verwijderen van de masten van de bestaande bovengrondse verbinding. De ondergrondse 150 kV verbinding die door Velsen Noord en Velsen Zuid loopt wordt het komende jaar verwijderd. (Op bijgaande afbeelding staat deze verbinding aangegeven). Naar verwachting start aannemer A-Hak begin april met de werkzaamheden.

Werkzaamheden verwijderen ondergrondse kabel Velsen
De eerste activiteiten bestaan uit het kappen en snoeien van bomen en struiken in het gebied waar  de oude kabelverbinding ligt. Deze bomen en struiken zijn de afgelopen 60 jaar op en rondom de verbinding gegroeid en moeten weggehaald worden om de kabel op een veilige manier uit de grond te kunnen halen.

Binnenkort worden de betreffende bomen en struiken gemarkeerd. In februari of maart worden de bomen vervolgens gerooid. Voor een deel van deze bomen bestaat een herplantplicht. TenneT heeft hierover met de gemeente Velsen afspraken gemaakt. Nadat de kabel verwijderd is vindt de herplant door de gemeente Velsen plaats.

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden in april organiseert Tennet een informatiebijeenkomst. De datum en locatie hiervan volgt op een later moment. Omwonenden en andere belanghebbenden ontvangen tijdig een brief met nadere informatie over de werkzaamheden en de informatieavond.

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met TenneT via telefoonnummer: 0800 836 6388 of per email (info@randstad380kv.nl). Meer informatie over het project is ook te vinden op www.randstad380kv.nl of op https://www.facebook.com/RandstadNoordring. Op onderstaand kaartje staan de ondergrondse kabels van de 150kV-verbinding Velsen-Vijfhuizen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.