Wat vindt u van het contact en de communicatie met TenneT?

Delen via:   
18 / 10 / 2018

TenneT streeft naar goede contacten en communicatie met onder meer omwonenden, grondeigenaren, bedrijven, belangenorganisaties en overheden tijdens de bouw van het project Randstad 380 kV Noordring. Daarom doet TenneT ook dit jaar weer onderzoek naar hoe deze groepen belanghebbenden het contact met medewerkers en de communicatie van het project ervaren. Het onderzoek start eind oktober. Het onafhankelijke onderzoeksbureau SAMR voert het uit.

Een van de onderzoeksmethoden die wordt ingezet is een online enquête. Een steekproef van deelnemers krijgt hiervoor een uitnodiging per e-mail en kan de enquête online en vanzelfsprekend anoniem invullen. Indien u een uitnodiging ontvangt, stellen we het op prijs als u de enquête wilt invullen. Hoe meer deelnemers er meedoen, hoe waardevoller en bruikbaarder de resultaten zijn. De resultaten gebruiken we om ook in het laatste jaar van dit project onze contacten en communicatie met u te verbeteren. Onder andere door zo goed mogelijk aan te sluiten op de informatie- en communicatiebehoefte van de verschillende doelgroepen. In december worden de uitkomsten verwacht.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.