Wereldwijk uniek: TenneT heeft nu 240 kilometer 380 kV hoogspanning onder de grond liggen in de Randstad

Delen via:   
06 / 11 / 2018

Randstad 380 kV
TenneT legt een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding aan tussen Beverwijk en Bleiswijk; de Randstad 380 kV Noordring. De nieuwe hoogspanningsverbinding is met een lengte van 65 kilometer het grootste project van TenneT in Nederland op land. Deze nieuwe hoogspanningsverbinding is niet alleen belangrijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit in de Randstad maar ook om de elektriciteit van de in de Noordzee voorziene windparken te transporteren. 

Bovengronds ondergronds
Het grootste deel van de 380 kV-verbinding wordt, met wintrackmasten, bovengronds aangelegd. 
Om ruimtelijke knelpunten in het tracé tussen Beverwijk en Bleiswijk op te lossen is voor het eerst wereldwijd over een lengte van 20 kilometer een ondergrondse 380 kV-kabel aangelegd. Deze ondergrondse verbinding van in totaal 20 kilometer is verdeeld over vijf tracés. Deze vijf tracés bestaan uit 12 parallelle kabels waardoor de totale hoeveelheid 380 kV-kabel 240 km bedraagt. De eerste twee tracés tussen Delft en Pijnacker en bij de kruising met het Noordzeekanaal zijn al enige jaren in bedrijf. Het sluitstuk van het Randstad-project is de verbinding tussen Vijfhuizen en Bleiswijk waar op drie plaatsen de ondergrondse 380 kV-kabel is toegepast. Het laatste stukje tracé van circa twee kilometer ligt nu ook definitief onder de grond bij Rijpwetering. Van de 20 km 380 kV-verbinding ligt het grootste deel in sleuven op een gemiddelde diepte van ongeveer 2 meter. Op de plekken waar dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een kruising van een watergang, wordt de kabel op 10 tot 35 meter diepte geboord. De 380 kV-kabels wegen zo'n 50 kilo per meter. 

Uniek wereldwijd
Het unieke in de wereld is dat deze ondergrondse 380 kV-verbindingen op het hoogste spanningsniveau feilloos moeten functioneren in een zwaar belast en vermaasd hoogspanningsnet. Gelet op dit unieke karakter wordt het gedrag van deze kabels gemonitord en is er een internationaal onderzoeksprogramma opgestart door de Technische Universiteiten van Delft en Eindhoven in samenwerking met Nederlandse en Oostenrijkse netbeheerders APG en TenneT. Een lengte van maximaal 20 kilometer wordt op basis van de eerste onderzoeksresultaten door TenneT en het ministerie van EZK verantwoord geacht.

Wanneer is de hoogspanningsverbinding gereed
Er wordt op dit moment nog volop gewerkt aan de Randstad 380 kV-verbinding tussen Vijfhuizen en Bleiswijk. Er zijn nu op 78 locaties wintrackmasten geplaatst. Er volgen nog 35 nieuwe mastlocaties. Tussen Beverwijk en Bleiswijk zijn al 38 masten in gebruik genomen. In totaal bestaat de Randstad 380 kV Noordring uit 151 masten. De totale Randstad 380 kV Noordring is het derde kwartaal 2019 gereed.
 

Fotografie: TenneT TSO, Branko de Lang Fotografie

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.