Werkzaamheden bedrijventerrein de Liede, Vijfhuizen

Delen via:   
16 / 01 / 2016

Vorig jaar hebben we een tijdelijke hoogspanningsverbinding aangelegd. De bouwwerkzaamheden voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding gaan volgende week (week 18-22 januari) ook beginnen op bedrijventerrein de Liede (op het bijgevoegde kaartje vindt u het gebied met de werkzaamheden) tussen de Zwanenburgerdijk en de Spaarnwouderweg.

Werkzaamheden

De eerste activiteiten bestaan uit het aanleggen van werkterreinen en werkwegen. Vervolgens worden nieuwe funderingen voor de nieuwe hoogspanningsmasten aangelegd. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Heijmans. VolkerWessels Telecom plaatst vervolgens de masten. Het werkverkeer zal gebruik maken van de Spaarnwouderweg en de Zwanenburgerdijk. Wij streven ernaar om de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. Zo worden er geen wegen afgesloten of gestremd op en nabij De Liede.

Heiwerkzaamheden

Bij de ontwikkeling van het mastfundament vinden heiwerkzaamheden plaats. De heiwerkzaamheden kunnen enige geluidsoverlast geven. Op de mastlocatie komt een heistelling te staan, die de betonnen palen de grond in slaat. Het heiproces duurt per mastlocatie gemiddeld twee weken. Na het heien van de palen wordt de bouwput gegraven.

Fundering

Vervolgens wordt het beton gestort waarmee het fundament gerealiseerd wordt. Het beton moet dan nog een maand uitharden. Van deze werkzaamheden heeft u waarschijnlijk weinig tot geen overlast. De verwachting is dat per mastlocatie 7 tot 9 weken nodig zijn voor de bouw van het fundament.

Plaatsen Wintrackmast

De nieuwe masten worden gefaseerd op de fundamenten geplaatst. De mastonderdelen worden met speciaal transport aangevoerd waarna de delen met twee hijskranen op het fundament worden geplaatst en vastgezet. Het plaatsen van een mast neemt ongeveer 1 à 2 dagen in beslag en zal weinig overlast geven. Tot slot worden de hoogspanningsdraden (geleiders) gemonteerd, waarna de werkterreinen weer opgeruimd worden.

Hoogspanningsstation Vijfhuizen

De werkzaamheden voor de aanleg van het station gaan nog steeds onverminderd door. Het betonwerk op het station is voor een groot deel gereed. Op het betonwerk worden de komende maanden de installaties gemonteerd.

De planning  ziet er als volgt uit:

  • Week 2-3: Start aanleg werkterreinen en werkwegen
  • Week 3-4: Start met de aanleg van de funderingen voor de Wintrackmasten
  • Tweede kwartaal 2016: Realiseren van de funderingen en plaatsen van masten
  • Tweede kwartaal 2017: In gebruikname nieuwe verbinding en Afbreken tijdelijke verbinding
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.