Werkzaamheden bedrijventerrein Polanenpark, Haarlem

Delen via:   
15 / 01 / 2016

Volgende week (18-22 januari) gaan we in de omgeving van het bedrijventerrein Polanenpark in Haarlem verder met de werkzaamheden voor de realisatie van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en Beverwijk. De bestaande 150 kV-verbinding wordt tijdelijk omgeleid wat betekent dat we ook kunnen beginnen met het verwijderen van de bestaande 150 kV-verbinding. 

Wat gaat er gebeuren?

De bouwwerkzaamheden beginnen binnenkort in de hoek ten zuiden van de A200 en ten westen van de A9 rondom het bedrijventerrein Polanenpark (op het kaartje ziet u het gebied met de werkzaamheden).

Omleiding fietspad

De eerste activiteiten bestaan uit omleiden van het fietspad op de Haarlemmerstraatweg. Fietsers en voetgangers moeten tijdelijk gezamenlijk gebruik maken van een fiets-/voetpad dat deels over het Polanenpark loopt. De omleiding wordt duidelijk zichtbaar aangegeven. We verwachten dat de omleiding ongeveer een jaar nodig is. Ook gaan we twee bestaande masten op het bedrijventerrein Polanenpark verwijderen en worden nieuwe funderingen voor de nieuwe masten aangelegd. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Heijmans. VolkerWessels Telecom plaatst vervolgens de masten. In de fase daarna zullen de hoogspanningsdraden (geleiders) worden gemonteerd. Het werkverkeer rijdt vanaf Halfweg, de Haarlemmerstraatweg op richting PolanenPark. Het transport van de heistelling en de aanvoer van de wintrackmasten gebeurt vanaf Haarlem, via de Camera Obscuraweg, de Robert Nurksweg en de Haarlemmerstraatweg.

Verkeer Polanenpark

We streven ernaar om de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken.
In principe blijven de wegen op en nabij Polanenpark bereikbaar voor het verkeer. Incidenteel kan het voorkomen  dat de Haarlemmerstraatweg hooguit één à twee dagen gestremd is. Dat gebeurt wanneer de hoogspanningsmasten worden geplaatst. De stremmingen en omleiding worden ruim van tevoren gecommuniceerd. Alle bedrijven op Polanenpark blijven bereikbaar.

Verwijderen bestaande masten

De geleiders (stroomdraden) zijn al verwijderd uit de bestaande vakwerkmasten. Het afbreken van de masten gebeurt in gedeeltes. Eerst wordt het bovenste stuk verwijderd, en vervolgens de rest. Als de delen op de grond liggen, wordt het ijzerwerk klein geknipt, gaat het de container in en wordt afgevoerd. De mast wordt verwijderd tot en met de fundering, iets onder maaiveld. Dit wordt weer aangevuld en afgewerkt zodat over een tijdje niets meer te zien is. Op vrijwel dezelfde locaties komen de nieuwe masten te staan.

Heiwerkzaamheden

Bij het realiseren van het mastfundament vinden heiwerkzaamheden plaats. De heiwerkzaamheden kunnen geluidsoverlast geven voor omwonenden en nabij gelegen bedrijven. Op de mastlocatie komt een heistelling te staan, die de betonnen palen de grond in slaat. Het heiproces duurt ongeveer twee weken per mastlocatie. Na het heien van de palen wordt de bouwput gegraven.

De fundering

Vervolgens wordt het beton gestort waarmee het fundament gerealiseerd wordt. Het beton moet dan nog een maand uitharden. Van deze werkzaamheden heeft u waarschijnlijk weinig tot geen overlast. We verwachten dat we per mastlocatie 7 tot 9 weken nodig hebben voor de bouw van het fundament.

Plaatsen van de Wintrackmast

De nieuwe masten worden gefaseerd op de fundamenten geplaatst. De mastonderdelen worden via speciaal transport geleverd waarna de delen met twee hijskranen op het fundament worden geplaatst en vastgezet. Het plaatsen van een mast neemt ongeveer één of twee dagen in beslag en geeft weinig overlast.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.