Werkzaamheden Boseilanden (Hoofddorp) op kaart

Delen via:   
31 / 10 / 2016

TenneT is begonnen met de aanleg van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding in het gebied Boseilanden. De werkzaamheden gaan gepaard met een aantal verkeersmaatregelen. In overleg met gemeente, Recreatieschap Spaarnwoude en aannemer VolkerInfra Randstad 380 heeft TenneT maatregelen genomen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Waar en wanneer vinden werkzaamheden plaats (en waar heeft u als verkeersdeelnemer mee te maken)?

Dat ziet u op bijgaande kaarten (te downloaden onderaan de pagina).

• In de deelgebieden A en B zijn de werkzaamheden 24 oktober gestart. Het fietspad dat vanaf de Kruisweg het gebied Boseilanden in gaat, is afgesloten. Het gebied ten westen van de werklocaties blijft grotendeels open voor wandelaars. Afsluitingen zijn met borden en hekken aangegeven.

• In deelgebied C start het werk 14 november 2016. Het doorgaande fietspad tussen de wijk Floriande en de Spieringweg blijft gedurende de hele periode van werkzaamheden open (groene pijl op kaart). Ook is het nog steeds mogelijk om in gebied C te wandelen.

• In deelgebied D begint het werk op 12 december 2016. De brug voor voetgangers blijft open (zie kaart). Zodoende blijft het via deze brug mogelijk de Boseilanden in te lopen en noord-westwaarts een wandeling te maken in gebieden D, C en B. Zuidwaarts is dat niet meer mogelijk vanwege de werkterreinen voor de aanleg van de ondergrondse hoogspanningsverbinding.

• In deelgebied E zijn grote werkterreinen nodig. De werkzaamheden starten op 12 december. De fietsbrug is vanaf dat moment gesloten voor de duur van de werkzaamheden. Fietsers (en wandelaars) kunnen gebruik maken van de omleiding via de Bennebroekerweg of van de fietsbrug in deelgebied C. Het zuidwestelijke deel van gebied E blijft open voor wandelaars.

• Deelgebied F: de werkzaamheden starten op zijn vroegst 1 december 2016, maar mogelijk verschuift dit de start naar de eerste helft van januari . Ook dit gebied blijft grotendeels open voor wandelaars. De fietspaden vanaf de Spieringweg en de onderdoorgang bij de Bennebroekerweg zijn afgesloten. Er is een omleidingsroute ingesteld (zie kaartje). Fietsers kunnen zo het zuidelijk gelegen fietspad (parallel aan de Drie Merenweg) bereiken.

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.