Werkzaamheden in en rondom het gebied in de gemeente Beverwijk

Delen via:   
08 / 07 / 2014

Binnenkort vangt TenneT aan met werkzaamheden in en rondom het gebied in de gemeente Beverwijk nabij het hoogspanningsstation van TenneT in Beverwijk. De werkzaamheden hangen samen met de aanleg van de nieuwe Randstad 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk, de aanleg van het nieuwe 380kV station Beverwijk en de aanleg van de ondergrondse 150kV kabel tussen Beverwijk en Velsen.

Op donderdag 10 juli 2014 vindt een lunchbijeenkomst plaats voor bedrijven en werknemers over de geplande werkzaamheden. Hier kunt u meer informatie krijgen over de werkzaamheden. Wat wordt er aangelegd op welke locatie en wanneer. En is er eventueel overlast te verwachten en wanneer.
Opdrachtgever TenneT en de uitvoerders Reddyn en de aannemers zijn aanwezig om vragen te beantwoorden over het bouwproces, de werkzaamheden en de planning.

De lunch bijeenkomst kent een inloopkarakter en duurt van 12.00 tot 14.00 uur welke wordt gehouden op het terrein waar het TenneT station Beverwijk wordt aangelegd  aan de Gooiland 39, 1948 RD in Beverwijk. De betrokken bedrijven zijn uitgnodigd middels een brief die vorige week is verstuurd. Zij kunnen zich aanmelden voor deze inloopbijeenkomst door een bericht te sturen naar het email adres: info@randstad380kv.nl

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.