Werkzaamheden opstijgpunt Ghoybos

Delen via:   
11 / 07 / 2016

Half juli begint aannemer BAM met  de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een opstijgpunt in het Ghoybos. Een opstijgpunt is een locatie waar de ondergrondse verbinding overgaat in de bovengrondse verbinding. Dit is nodig omdat de bestaande bovengrondse 150 kV-verbinding in de toekomst het verkeersknooppunt Hoogmade ondergronds kruist.

Werkzaamheden

BAM begint met het realiseren van een tijdelijke inrit vanaf de Zuidzijderweg. Hierna volgen graafwerkzaamheden en wordt direct bij het toekomstige opstijgpunt een pakket zand aangebracht tot circa één meter boven maaiveld. Deze 'overhoogte' aan zand blijft een aantal maanden liggen. Dit om er voor te zorgen dat de ondergrondse kabel op de juiste diepte blijft liggen. Hierdoor vindt de zogenaamde zetting van de ondergrond versneld plaats. De ondergrond wordt op deze manier extra solide gemaakt. De locatie waar het zandpakket komt te liggen wordt met hekken afgesloten.

Verkeersmaatregelen

Vanaf half juli 2016 gelden er verkeersmaatregelen aan de Zuidzijderweg, hier komt een tijdelijke uitrit voor werkverkeer. De uitrit wordt duidelijk aangegeven door verkeersborden. De werkzaamheden kunnen enige overlast geven door het geluid en het passeren van graafmachines en/of vrachtwagens. De werkzaamheden nemen circa drie weken in beslag. Op het kaartje ziet waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft dan horen wij dit uiteraard graag. Wij zijn bereikbaar via 026 373 3239 of via info@randstad380kv.nl. Houd ook onze Facebook-pagina in de gaten voor actuele informatie over de planning en de werkzaamheden.

Rode lijn: bovengrondse 380 kV verbinding
Lichtblauwe lijn : bestaande bovengrondse 150 kV verbinding
Lichtblauwe lijn met kruisjes: te verwijderen bovengrondse150 kV verbinding
Gele lijn: nieuwe ondergrondse 150 kV verbinding
Fel blauwe lijn: tijdelijke 150 kV verbinding
Groene vierkant: opstijgpunt
Bruine vierkant: werkterrein

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.