Werkzaamheden Randstad Noordring binnenkort van start

Delen via:   
08 / 09 / 2014

De komende maanden start TenneT met de uitvoering van het deel gelegen tussen het hoogspanningsstation van TenneT in Beverwijk (nabij de A9, afslag 8) tot aan de Oostbroekerweg (langs de A9) in recreatiegebied Spaarnwoude ten zuidwesten van het Noordzeekanaal.

Er wordt gestart met het aanleggen van de funderingen voor de mastlocaties op het tracé en een boring onder het Noordzeekanaal om het ondergrondse deel van de verbinding aan te leggen. Het werk wordt uitgevoerd door de aannemers Visser Smit Hanab en Heijmans.

Concreet betekent dit dat volgens de huidige planning, eind september de werkzaamheden starten in de buurt van Mast 2, gelegen aan de oostkant van de A9 ter hoogte van het bedrijventerrein Beverwijk.

Hier vindt u een kaartje met hierop aangegeven de locaties waar TenneT aan het werk is de komende maanden.

TenneT en de aannemers Visser Smit Hanab en Heijmans streven ernaar om de overlast voor u tot een minimum te beperken.

Voor aanvang van het werk zal de aannemer, indien van toepassing, contact opnemen om een 0-meting verrichten.

De start

De eerste activiteiten bestaan uit het aanleggen van toevoerwegen en werkterreinen. In deze periode kunt is er iets meer transport en werkverkeer te verwachten dan normaal in de omgeving.

Werkzaamheden bovengronds

Heiwerkzaamheden

Aansluitend starten de heiwerkzaamheden die wellicht enige geluidsoverlast zullen geven voor u als omwonende. Op de mastlocatie komt een heistelling te staan, die de deels betonnen en deels stalen palen de grond in slaat. Het heiproces zal maximaal twee weken duren per mastlocatie. Na het heien van de palen wordt de bouwput ontgraven.

De fundering

Vervolgens wordt het beton gestort in twee fases waarmee het fundament gerealiseerd wordt. Het beton moet dan nog 1 maand uitharden.  Van deze werkzaamheden zult u als buurtgenoot weinig tot geen overlast ondervinden.  TenneT verwacht per locatie zeven tot negen weken nodig te hebben voor de bouw van het fundament.

Plaatsen van de Wintrack mast

Gefaseerd worden op de fundamenten de nieuwe masten geplaatst. 's Ochtends vroeg worden de mastonderdelen middels speciaal transport aangevoerd waarna de delen met twee hijskranen op het fundament worden geplaatst en vastgezet. Het plaatsen van een mast neemt ongeveer één tot twee dagen in beslag en zal weinig overlast geven.

Ondergrondse werkzaamheden

Nadat de werkwegen en werkterreinen zijn ingericht om de boormachines en de bijbehorende equipment op te stellen aan de noord en zuid kant van het Noordzeekanaal, starten de vervolgwerkzaamheden.

Lassen

De mantelbuizen waarin later de hoogspanningskabels worden getrokken worden eerst aan elkaar gelast tot één lange buis. Deze gelaste mantelbuizen worden in het veld neergelegd zodat er zo min mogelijk overlast ontstaat voor de omgeving.

Boren

Op de werkterreinen nabij Mast 5 en 6 zal een booropstelling geplaatst worden die de daadwerkelijke gestuurde boringen onder het Noordzeekanaal gaat uitvoeren. Dit vindt naar verwachting in de tweede helft van oktober plaats. Hierbij wordt gebruik gemaakt van boorstangen en bentoniet. Dit is een spoelmiddel om het boorgat vrij te maken en te houden. Als de gaten zijn geboord worden de mantelbuizen aangebracht. In een later stadium (voorjaar 2015) worden vervolgens de kabels door de mantelbuizen getrokken.

Kijk voor meer informatie over het bouwproces bij:
http://www.randstad380kv-noordring.nl/verbinding-beverwijk-bleiswijk/bouwwerkzaamheden

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.