Werkzaamheden starten wijk Floriande, Hoofddorp

Delen via:   
30 / 03 / 2018

TenneT werkt sinds 2014 aan de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk en het deels aanpassen van de bestaande 150 kV verbindingen in het gebied. Onderdeel van dit project is het afbreken van de bestaande, bovengrondse 150kV hoogspanningsverbinding die loopt tussen het hoogspanningsstation Vijfhuizen en Lisserbroek. Dit is de verbinding die nu ook nog door de wijk Floriande in Hoofddorp loopt.

Het deel vanaf het hoogspanningsstation (mast 64 op onderstaand kaartje) in de zuidelijke richting van Lisserbroek is 26 maart uit bedrijf gegaan. Nu er geen spanning meer op de lijn staat kan de aannemer met het afbreken en opruimen van de bestaande masten beginnen. In deze brief informeren we u hier verder over. Het deel van de bestaande verbinding dat vanaf mast 64 richting het noorden loopt, is nog langer nodig om de leveringszekerheid van elektriciteit in deze regio te waarborgen. Dit deel zal vanaf voorjaar 2019 uit bedrijf gaan en daarna worden afgebroken.

Werkzaamheden in de wijk
Aannemer VolkerInfra R380 (VIR 380) heeft inmiddels de eerste voorbereidingen getroffen. Op sommige plekken zijn bamboestokken met plastic kettingen in en bij de werkzones geplaatst. Zo wordt voorkomen dat er vogels gaan broeden en verstoren we de natuur niet met de werkzaamheden.

Voordat de masten afgebroken worden, verwijdert de aannemer de geleiders (stroomdraden). Voorafgaand hieraan plaatst de aannemer op sommige plekken, waar de geleiders bijvoorbeeld een weg kruisen, aan weerszijden van de weg zogenaamde houten jukken. Door deze beschermingsconstructies kunnen de stroomdraden tijdens het verwijderen niet op de weg vallen. Om de geleiders te kunnen verwijderen heeft de aannemer bij mast 64 alvast een werkterrein en bouwweg aangelegd. Vervolgens verwijdert de aannemer de hoogspanningsdraden uit de verbinding, dat gebeurt in de periode tussen 9 en 20 april. Daarna zijn er tijdelijk geen werkzaamheden.

Vanaf eind mei legt de aannemer bij elke mastlocatie een werkterrein aan en maakt hij bouwwegen die naar de mastlocaties leiden. Naar verwachting start het afbreken van de hoogspanningsmasten en het weghalen van de fundamenten in de wijk (mast 61-mast 64) medio juni, dit duurt totaal circa 3 weken.

Nadat de masten zijn verwijderd, ruimt de aannemer eind juni de bouwterreinen weer op en herstelt aansluitend de ondergronden waarbij de heuveltjes bij het Altenapad intact blijven.

Wat betekent dit voor u?
In het algemeen geldt dat de aannemer werkt tussen 07.00 en 17.00 uur. In april en in juni zijn er meer verkeersbewegingen in de wijk als het bouwverkeer via de Biesheuvelstraat en het Altenapad rijdt naar de mastlocaties. In juni zal het verwijderen van de masten en fundamenten enige geluidsoverlast kunnen geven. In mei vinden er geen werkzaamheden plaats.

Op onderstaand kaartje kunt u zien waar de werkzaamheden plaatsvinden en eventuele omleidingen zijn ingesteld.

Tijdelijke afsluiting Leenderbospad

  • Het Leenderbospad bij mast 64 is tijdelijk afgesloten in verband met de bouwweg die is aangelegd naar mast 64. Er geldt een omleiding voor fietsers via de andere zijde van de IJtocht. Deze afsluiting geldt tot eind juni. De verbinding tussen de Deltaweg en het Altenapad blijft open.

Hinder tijdens het verwijderen van de hoogspanningsdraden (9 t/m 20 april)

  • De hele strook onder de geleiders is in deze periode afgezet met rood witte linten, voor de veiligheid tijdens het verwijderen van de geleiders. Medewerkers van de aannemers zijn aanwezig in de strook om te voorkomen dat er zich toch mensen in de zone van de werkzaamheden bevinden.
  • Het voetpad en de moestuintjes zijn in deze periode niet bereikbaar. Tijdens het verwijderen van de geleiders is de zone onder de geleiders afgezet met rood/witte linten. Medewerkers van de aannemer letten erop dat er zich tijdens het uittrekken van de geleiders geen mensen in de zone bevinden.

Hinder tijdens de aanleg van de werkterreinen en het afbreken van de masten (eind mei tot eind juni)

  • De Fietsbrug tussen de Deltaweg en Altenapad is afgesloten, fietsers worden omgeleid via de wijk.
  • Het fietspad/Altenapad tussen de Fanny Blankers Koenlaan en het Leenderbos is afgesloten. Er geldt een omleidingsroute via de andere kant van de IJtocht.
  • Het fietspad/Altenapad tussen de Van Marsbergenstraat en de Meeuwenstraat is afgesloten en er geldt een omleiding via de Bennebroekerweg en het Heusdenpad.
  • De groenzone tussen IJtocht en Altenapad is voor voetgangers wel toegankelijk, met uitzondering van de bouwwegen en werkterreinen bij de masten. Deze zijn met hekken afgesloten.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met TenneT

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.