Werkzaamheden station Beverwijk

Delen via:   
04 / 02 / 2016

Een onderdeel van deze nieuwe Randstad Noordring is de vernieuwing en uitbreiding van het hoogspanningsstation aan het Gooiland in Beverwijk.
De inbedrijfname hiervan staat gepland aan het begin van het tweede kwartaal van dit jaar. De komende tijd vinden er diverse werkzaamheden plaats op het elektrotechnische vlak. Dit betreft onder andere het trekken van de noodzakelijke verbindingen tussen de transformatoren en de zogenaamde schakelvelden. Verder beginnen we met het aansluiten en testen van de besturing van de diverse technische installaties.

Februari

Het terrein wordt aangevuld met een grindlaag, waardoor er deze maand meer meer vrachtverkeer is. Op het Gooiland staat momenteel een trailer geparkeerd met daarop een zogenaamd afspanportaal. Dit is een stalen portaal dat geplaatst wordt tussen de laatste hoogspanningsmast van een lijn en de onderdelen op een station. 

Maart

Begin maart gaat firma Spie aan de slag met het trekken van de lijnverbindingen over de snelweg. Deze werkzaamheden vinden deels in de avonduren plaats. 

Vragen over werken nabij het station?

Op 16 februari a.s. om 15 uur organiseert TenneT op verzoek van een tweetal bedrijven een inloopuurtje voor vragen over het werken in de buurt van een hoogspanningsstation. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan: andrea.bouhuys@joulz.nl

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.