Werkzaamheden verwijderen 150 kV-verbinding Velsen-Noord en –Zuid op schema

Delen via:   
14 / 06 / 2019

In Velsen-Noord en -Zuid is aannemer A. Hak in opdracht van TenneT bezig met het verwijderen van de ondergrondse 150 kV- hoogspanningsverbinding. Na het verwijderen van de oliedrukkabels worden de verontreinigingen gesaneerd, die veroorzaakt zijn door olielekkages in de oude verbinding. In Velsen-Noord zijn de kabels in de Noorderlaan, bij het trapveldje in de buurt van de Grote Hout- of Koningsweg en bij de oever van het Noordzeekanaal inmiddels verwijderd. In Velsen-Zuid zijn de kabels vanaf de zuidoever van het Noordzeekanaal richting de Amsterdamseweg voor het grootste deel verwijderd.

Naast geplande saneringslocaties hebben we op een aantal locaties onverwacht verontreinigingen aangetroffen. Bijvoorbeeld bij de Oude Pontweg in Velsen-Zuid. Hier wordt het werk tijdelijk stilgelegd, zodat we de omvang van de olielekkage kunnen bepalen. Daarna saneren we  de vervuilde grond en voeren deze af naar een erkende verwerker. Naar verwachting rondt A. Hak de werkzaamheden eind november 2019 af. 

U kunt de voortgang van het project volgen via de Bouwapp. Zo kunt u met uw telefoon of tablet zien hoe het project vordert en bent u op de hoogte van de dagelijkse stand van zaken.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.