Waarom wordt deze nieuwe hoogspanningsverbinding aangelegd?

Delen via:   

TenneT bouwt met Randstad 380 kV aan een elektriciteitsnetwerk dat klaar is voor de toekomst. Het westen van Nederland is zowel een grote en groeiende producent van stroom (Velsen, Maasvlakte en tuinders) als een grote importeur van stroom. Deze stroom moet met maximale zekerheid via een betrouwbaar net naar en van de rest van Nederland én andere Europese landen worden vervoerd. Door de liberalisering van de energiemarkt in Europa vindt meer transport van elektriciteit over langere afstanden plaats. De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie neemt toe. De Randstad 380 kV-verbinding zorgt voor een toekomstbestendige vaste ontsluiting en ook voor een robuuste doorvoercapaciteit voor de in de Noordzee voorziene windparken.  Door de aanleg van de nieuwe 380 kV-ringverbinding wordt de leveringszekerheid in de Randstad gewaarborgd.


 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.