Waarom wordt deze verbinding niet ondergronds aangelegd?

Delen via:   

Technisch gezien zou het mogelijk zijn deze verbinding ondergronds aan te leggen, maar de bedrijfsvoering op dit spanningsniveau (380 kV is het hoogste spanningsniveau in Nederland) verkeert nog in ontwikkeling. Er treden bij ondergrondse verbindingen meer storingen op en het risico op netinstabiliteit is beduidend groter dan bij bovengrondse verbindingen. Uit ervaring blijkt dat het oplossen van deze storingen veel tijd vergt (tot 480 uur per storing). Met het oog op de leveringszekerheid is het dus niet verantwoord om ondergrondse aanleg grootschalig toe te passen. Er moet eerst wereldwijd meer ervaring worden opgedaan. 

Omdat we als organisatie wel degelijk rekening willen houden met het algemeen maatschappelijk belang, wordt bij het project Randstad 380 kV (Noord- en Zuidring) bij wijze van experiment in totaal 20 kilometer 380 kV-verbinding ondergronds aangelegd. Dit is uniek. Nergens ter wereld is dit eerder gedaan. In de planologische fase van het project zijn onderzoeken uitgevoerd over welke locaties meer of minder geschikt zouden zijn voor ondergrondse aanleg. Hier zijn allerlei aspecten en belangen in betrokken. Uiteindelijk heeft de minister van Economische Zaken een besluit genomen over het tracé en waar dat onder- en bovengronds zou gaan. Als blijkt dat het aanleggen van 380 kV-kabels goed uitpakt, dan is de kans groot dat er in de toekomst vaker kabels met dit vermogen ondergronds worden aangelegd.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.