Wat gaat er precies gebeuren?

Delen via:   

De aanleg van een nieuwe (60 kilometer lange) 380 kV-verbinding loopt van hoogspanningsstation Bleiswijk naar hoogspanningsstation Beverwijk. Het grootste deel van de 380 kV-verbinding wordt bovengronds aangelegd waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe 'Wintrack' masten. Ongeveer 10 kilometer van de 380 kV-verbinding komt ondergronds: 3 kilometer langs de Polderbaan bij Schiphol, 3,5 kilometer hier langs de wijk Floriande in Hoofddorp, 2 kilometer bij de kruising bij Rijpwetering, circa 950 meter onder het Noordzeekanaal. Daarnaast bestaat het project uit de volgende werkzaamheden:

  • De 380 kV-verbinding wordt waar nodig gecombineerd met bestaande 150 kV-verbindingen.¬†
  • Het verouderde 150 kV-hoogspanningsnet tussen Velsen en Vijfhuizen wordt vervangen
  • Aanleg van een nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding van hoogspanningstation Waarderpolder naar hoogspanningsstation Vijfhuizen. De verbinding bestaat al, de nieuwe kabel zorgt voor een grotere transportcapaciteit op dit traject.
  • Aanleg van een nieuwe (ondergrondse) 150 kV-verbinding van hoogspanningstation Velsen naar hoogspanningstation Beverwijk. Deze verbinding is 5,2 km lang en in 2015 in gebruik genomen.
  • Lijnverzwaring van de 150 kV-verbinding Haarlemmermeer-Sassenheim
  • Aanpassen van de hoogspanningstations Beverwijk en Vijfhuizen en Oostzaan voor 380 kV maakt deel uit van het project
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.