Welke organisaties zijn betrokken bij de Randstad 380 kV-verbinding?

Delen via:   

TenneT is verantwoordelijk voor het landelijk hoogspanningsnet en legt de 380 kV-hoogspanningverbinding  tussen Beverwijk en Bleiswijk aan. De besluitvorming vanuit de overheid over het tracé werd gecoördineerd door de Minister van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu.
 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.