Uitvoering

Delen via:   

Het grootste deel van de 380 kV-verbinding wordt, met wintrackmasten, bovengronds aangelegd. Een aantal jaar geleden hebben we een nieuw type hoogspanningsmast ontwikkeld; de wintrackmast. Deze innovatieve mast vervangt de bestaande vakwerkmast en zorgt voor een forse reductie van de magneetveldzone. De wintrackmast speelt in op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en maakt het mogelijk om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte in de omgeving.

10 kilometer hoogspanningsverbinding ondergronds

Op dit moment ligt er in de Randstad Zuidring tussen Delft en Pijnacker al 10 kilometer 380 kV hoogspanningsverbinding ondergronds. De andere 10 kilometer ligt in de Noordring. Dat we dit in de Randstad doen is uniek in de wereld.

Waar gaan we ondergronds in de Noordring?

  • 3 kilometer langs de Polderbaan bij Schiphol
  • 3,5 kilometer langs de wijk Floriande in Hoofddorp
  • 2 kilometer bij de kruising bij Rijpwetering
  • circa 950 meter onder het Noordzeekanaal

Hoogspanningstations

Hoogspanningsstations hebben een belangrijke functie bij een hoogspanningsverbinding. Het zijn knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening. Ze sluiten hoogspannings- verbindingen op elkaar aan en transformeren de spanning naar een ander niveau. Voor de Randstad Noordring is een aantal hoogspanningsstations aangepast of nieuw gebouwd: hoogspanningstations Oostzaan, Beverwijk, Vijfhuizen en Haarlemmermeer.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.