Feiten en cijfers

Delen via:   

Feiten en cijfers van de bovengrondse hoogspanningsverbinding

 • De oppervlakte van een werkterrein is gemiddeld 6000 m2
 • Heipalen gaan gemiddeld 20-30 meter de grond in
 • Een fundament telt 30 palen
 • De hoogste mast is 80 meter
 • De laagste mast is 43 meter
 • De zwaarste mast weegt 75 ton
 • De lichtste mast weegt 25 ton
 • De verbinding telt 151 wintrackmasten
 • De verbinding bestaat uit 42 bestaande 150 kV-verbindingen

Feiten en cijfers van de ondergrondse hoogspanningsverbinding

 • De hoogspanningskabel ligt 34 meter onder het Noordzeekanaal
 • Bij een combinatie van 150 kV en 380 kV liggen 18 hoogspanningskabels naast elkaar
 • Het kabelbed is dan meer dan 25 meter breed
 • Een 380 kV- hoogspanningskabel ligt bij een open ontgraving gemiddeld 180 cm diep
 • Bij een boring ligt de kabel 10-35 meter diep.
 • De totale verbinding telt 7 opstijgpunten
   
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.