Hinder en overlast

Delen via:   

Tijdens de aanleg van de hoogspanningsverbinding proberen we hinder en overlast zo veel mogelijk te beperken. Onder meer door omwonenden tijdig op de hoogte te brengen van werkzaamheden en door met perceeleigenaren de planning van transport en werkzaamheden in goed overleg af te spreken.

Werkzaamheden vinden in de regel overdag plaats. Transporten met groot materieel - zoals bij het vervoer van mastonderdelen - vinden zoveel mogelijk plaats op tijdstippen buiten de spits. Waar nodig worden wegen aangepast op dit soort zwaar transport. De veiligheid van medeweggebruikers staat voorop. Werkverkeer rijdt zo veel mogelijk routes die de minste overlast veroorzaken. Soms zullen tijdelijk wegen kunnen worden afgesloten of zijn omleidingen noodzakelijk.

Bij de aanleg van de funderingen van de masten worden heipalen in de grond geslagen. Dit kan geluidhinder veroorzaken.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.