Veiligheid na aanleg

Delen via:   

Veiligheid stopt niet na de realisatie van een hoogspanningsverbinding. Beschadigingen aan een hoogspanningsverbinding kunnen namelijk gevaarlijk zijn voor mens en dier. Als bijvoorbeeld een werktuig een bovengrondse hoogspanningsverbinding beschadigt of een vlieger in de elektriciteitsdraden komt te hangen, kan overslag plaatsvinden met dodelijke elektrocutie tot gevolg. Dat is te voorkomen. Veiligheid na de in gebruikname van een hoogspanningsverbinding vraagt dus altijd om zorgvuldig handelen. Altijd en van iedereen.

Informatiebrochure

TenneT heeft een tweetal brochures ontwikkeld waarin informatie staat over de gevaren van zowel bovengrondse als ondergrondse hoogspanningsverbindingen. Deze informatie is bedoeld voor een ieder die in de buurt van een dergelijke verbinding woont, werkt of recreërt. Via deze link kunt u de brochures raadplegen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.